Walldén Konsultation

Medlem i föreningen: Institutet för Psykoterapi & Personlig Utveckling

Psykoterapi

Om du har kommit till en punkt i tillvaron där det inte längre räcker med att prata med en vän eller anhörig och det räcker inte heller med att försöka lösa problemen på egen hand kan det psykoterapeutiska samtalet hjälpa dig vidare.

Det kan exempelvis handla om att:

Genom samtal kan vi tillsammans förtydliga och formulera problemen så att vi kan komma fram till en gemensam målsättning för det terapeutiska arbetet. Det kan röra sig om svårigheter som är i behov av en kortare kontakt eller en längre stödjande och/eller bearbetande psykoterapi.