Walldén Konsultation

Medlem i föreningen: Institutet för Psykoterapi & Personlig Utveckling

Yrkeserfarenhet

Susanne Walldén
leg. psykoterapeut, konsult

Har arbetat 30 år inom Barn- och Ungdomspsykiatrin som socionom och psykoterapeut. Arbetsuppgifterna har bl a varit utredning, konsultation samt behandling.

Arbetet har varit inriktat mot enskilda individer, par, familjer och grupper. Under 12 av åren inom Barn- och Ungdomspsykiatrin var jag även enhetschef vilket gav mig stor erfarenhet av organisationsfrågor och förändringsarbete.

Förutom 30 år inom Barn- och ungdomspsykiatrin har jag arbetat 3 år i kommunens individ- och familjeomsorg, familjeenheten. Under en tio-års period har jag varit konsult/handledare åt arbetsgrupper inom socialtjänst och skola.

För närvarande har jag uppdrag på Lilla Erstagården som konsult i sociala frågor.

Formell Kompetens

Min grundutbildning är socionom. Har sedan byggt på med olika utbildningar. grundläggande psykoterapiutbildning steg 1, sedan 1991 legitimerad psykoterapeut/familjeterapeut, nätverksutbildning, konsultutbildning, gestaltutbildning samt olika chefs- och organisationsutbildningar

Verksamheten bygger på systemteoretisk grund men även andra teoribildningar såsom psykodynamisk, existentialistisk, fenomenologisk och kognitiv har stor betydelse.