Walldén Konsultation

Medlem i föreningen: Institutet för Psykoterapi & Personlig Utveckling

Sorg & Krisbearbetning

När våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker när vi t ex förlorar någon som står nära. Det kan vara genom dödsfall, separation, tonåringar som flyttar, sjukdom, dåliga relationer till nära och kära, att livet inte blev vad man tänkt sig. Sorgen kan i dessa lägen bli outhärdlig att bära själv och man behöver få hjälp att hantera alla svåra känslor.

Det är mycket viktigt att ge sig själv tid att bearbeta och ta hand om sin smärta för att starta läkning och få förnyad kraft och glädje.

Alla kriser oavsett anledning är en process som behöver tid. Man behöver få berätta utförligt och bli lyssnad på för att bearbeta och gå vidare.

Samtalet kan här vara till stor hjälp i bearbetningsprocessen.