Walldén Konsultation

Medlem i föreningen: Institutet för Psykoterapi & Personlig Utveckling

Handledning och konsultation

Det finns både likheter och olikheter mellan handledning och konsultation.

Skillnaden är att handledning erbjuds av en person med samma yrkeskompetens som konsultanden och pågår regelbundet under längre tid för att kunna följa processen i ärendet. Konsultation kan ske med större oregelbundenhet, där nya frågor kan tas upp vid varje tillfälle. Konsulten har annan yrkeskompetens och kan så tillföra andra perspektiv på frågorna.

Likheter mellan handledning och konsultation är att det kan ges både individuellt och i grupp. Frågeställningarna kan utgå från konkreta ärenden, ett specifikt tema som är aktuellt för hela gruppen eller med fokus på utveckling av teamarbete. Mitt främsta redskap är samtalet och att ställa lagom ovanliga frågor som gör en skillnad – inte att ge svar. Jag arbetar också med reflekterande team.

Handledning och konsultation är en inlärningsprocess. Genom att behandlaren får berätta om sitt arbete, få frågor som vidgar upp kring ärendet, ta del av andras reflektioner och ges utrymme för egna kan utveckling och förändring skapas. Det är ett sätt att stärka yrkesidentiteten och förebygga utmattningsdepression.

Min grundsyn är systemteoretisk men även teoribildningar såsom psykodynamisk, existentialistisk, fenomenologisk, kognitiv mm har stor betydelse för mitt arbete.