Walldén Konsultation

Medlem i föreningen: Institutet för Psykoterapi & Personlig Utveckling

Familjerådgivning

Jag kan nu erbjuda invånare bosatta i Lidingö Kommun,Täby Kommun och Danderyds kommun subventionerad familjerådgivning.

Jag erbjuder även familjerådgivning privat där övriga är välkomna att söka på egen bekostnad.
Familjerådgivning är en verksamhet för par, föräldrar, familjer, sambos, registrerade partner som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor.

Jag har många års erfarenhet av att arbeta med par och familjemedlemmar som upplever svårigheter i relationen.

Med familjerådgivning kan ni få hjälp av en utomstående samtalspartner som möter er utan förutfattade meningar. En som vågar ställa känsliga frågor utan dömande eller bedömande attityd och som ger tid och utrymmer till alla inblandade.

Problemställningarna kan exempelvis låta som så:

Om din partner inte vill delta i samtalet har du möjlighet att komma själv.

Familjerådgivningen har långtgående sekretess. Inga journaler förs.

Vid återbud senare än 24 timmar debiteras egenavgiften fastställd av din kommun. Du kan lämna återbud dygnet runt via mail walldenkonsultation@gmail.com eller dagtid kl 08:00 - 17:00 via telefon 076 - 368 37 99

Ni som inte har subventionerade samtal via kommunen debiteras hela rådgivningskostnaden.