Walldén Konsultation

Medlem i föreningen: Institutet för Psykoterapi & Personlig Utveckling

Walldén Konsultation

Susanne Walldén
leg. psykoterapeut, konsult

Walldén Konsultation vänder sig till privatpersoner, kommuner, landsting och företag och erbjuder tjänster i form av:

Målet för arbetet är att främja utveckling och stärka välbefinnande genom att öka medvetenheten och förståelsen om hur tankar, reaktioner och agerande påverkar våra liv.

Samtalet är en röd tråd i verksamheten. Det har en starkt transformerande kraft. Det öppnar dörrar till nya rum med nya utsikter där det ges möjlighet till att växa och utvecklas. Ju mer medvetenheten ökar desto fler handlingsalternativ öppnar sig.

Har avtal med Lidingö Kommun, Täby kommun, Danderyds kommun, Ersta Diakoni och Gävleborgs läns landsting med mottagningar i Stockholm och Gävle.